Renovering af fortov. Etablering af slotsgrus felter ved træer